Jelena Janković

Generalna direktorica Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Sadržaj:
Radno iskustvo

Jelena Jankovic ima zvanje magistra ekonomije koje je stekla na Staffordshire univerzitetu u Velikoj Britaniji.

Radno iskustvo

Radila je u Institutu za strateške studije i prognoze i Sektoru za istraživanje i statistiku Centralne Banke Crne Gore, zatim u Londonu kao istraživački analitičar u Maxwell Drummond International-u i u GFI Securities – Inter Dealer Broker.

Od 2008. godine je bila zaposlena u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, a od 2010. obavljala poslove Višeg savjetnika izvršnog direktora za poslovanje korporativnog sektora u Crnogorskoj komercijalnoj banci.

Nakon toga je radni angažman nastavila u UNDP kao konsultant.

Kontakt

Jelena Janković

Generalna direktorica Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom
Adresa:
Rimski trg 46, 81000 Podgorica