Kolašin: Počela radionica posvećena izradi Strategije reforme javne uprave 2022-2026.

Objavljeno: 21.07.2021. 09:36 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u saradnji sa UNDP-em, organizovalo je dvodnevnu radionicu u Kolašinu posvećenu izradi Strategije reforme javne uprave 2022-2026.

Cilj radionice je definisanje aktivnosti u odnosu na definisane indikatore tj. operativne ciljeve, u skladu sa zaključcima sa I sjednice Savjeta za reformu javne uprave, kao i inputima i sugestijama dobijenim od građana, poslovne zajednice, akademske zajednice, zaposlenih u javnoj upravi, studenata, kao i organizacija civilnog društva, a u okviru procesa širokih konsultacija realizovanih u prethodnom periodu.

U toku radionice će posebna pažnja biti posvećena aktuelizovanju pitanja rodne ravnopravnosti u okviru Strategije reforme javne uprave kroz prepoznavanje konkretnih aktivnosti.

Učešce na radionici uzelo je oko 50 predstavnika državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija koji su prepoznati kao mogući nosioci aktivnosti.

Rezultat radionice biće Akcioni plan za implementaciju Startegije reforme javne uprave za period 2022-2024.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?