Konsultacije o izradi Programa ekonomskih reformi 2022 - 2024.

Objavljeno: 13.09.2021. 12:07 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi od 2022. do 2024. godine.

Ovaj značajni dokument treba da bude dio kolektivnog konsenzusa o ekonomskim pitanjima te pozivamo zainteresovane da se uključe već u početnoj fazi izrade PER-a. Predlozi i sugestije mogu se dostavljati na e-mail adresu jasna.hodzic@mif.gov.me, najkasnije do 27. septembra 2021. godine.

Takođe, PER2022 će biti predmet javne rasprave kroz razmjenu informacija i učestvovanje zainteresovanih strana davanjem predloga, sugestija i komentara. Time će se kreirati prostor za dijalog i saradnju, u cilju unapređenja teksta Nacrta programa ekonomskih reformi za period 2022 - 2024. godina, a čija je izrada predviđena ovogodišnjim Programom rada Vlade.

Dinamika izrade ovog dokumenta u potpunosti je usklađena sa pripremom Programa ekonomskog oporavka, Fiskalne strategije, kao i budžeta za 2022. godine.

Program ekonomskih reformi obuhvata ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period, uvažavajući smjernice i preporuke Evropske komisije, što je i osnov ekonomskog dijaloga u procesu EU integracija.

Istovremeno, PER sadrži sveobuhvatnu agendu strukturnih reformi koja prikazuje javne politike u izabranim oblastima ekonomskog sistema, a kojima se doprinosi rastu i razvoju, te povećanju konkurentnosti domaće ekonomije.

U skladu sa nacrtom smjernica za izradu PER-a za period 2022 - 2024. godina, strukturne reforme obuhvataju ove oblasti: upravljanje javnim finansijamazelena tranzicijadigitalna transformacijaposlovni ambijent i smanjenje neformalne ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme za ekonomsku integraciju i reformu energetskog tržišta. Uključena je i reforma tržišta saobraćaja, kao i oblasti poljoprivreda, industrija i uslugeobrazovanje i vještinezapošljavanje i tržište radasocijalna zaštita i inkluzija te sistem zdravstvene zaštite.

Kao doprinos ispunjavanju prioriteta koji se odnose na ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom i članicama Evropske unije, a u vezi sa pripremom ovog važnog dokumenta, cijenimo značajnim zainteresovanost i komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, predstavnicima privatnog sektora, civilnog društva, NVO sektora, akademske zajednice, lokalne samouprave, građana.

U organizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja, uz podršku UNDP-a, održan je  sastanak sa predstavnicima privrednih udruženja, sindikata, predstavnicima ambasada, Delegacije EU u Crnoj Gori, Svjetske banke, lokalnih samouprava, akademskih zajednica, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana.

Proces izrade PER-a podržan je kroz projekat „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji podržava Ministarstvo finansija Republike Slovačke, a sprovode Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore i UNDP.

U nastavku možete naći prezentaciju prof. dr Mojmira Mraka, konsultanta u procesu izrade Programa ekonomskih reformi 2022-2024. Ukoliko ste zainteresovani za audio snimak uz prezentaciju, molimo Vas da nam se obratite putem e-mail-a: jasna.hodzic@mif.gov.me

Takođe, u prilogu se nalazi i forma u kojoj se dostavljaju predlozi i sugestije.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/4
item.alt
item.alt
item.alt

Dokumenta

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?