Kordić: Rezultate koje je postigla Skupština treba afirmisati kao dodatnu vrijednost u procesu pregovora sa EU

Objavljeno: 16.11.2021. 17:15 Autor: KEI

Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, sastao se danas sa glavnom pregovaračicom Crne Gore sa Evropskom unijom Zorkom Kordić.

Predsjednik Skupštine je naveo da se prioriteti aktuelnog skupštinskog saziva podudaraju sa nalazima iz godišnjeg izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, a tiču se jačanja kontrolne i nadzorne funkcije parlamenta, stvaranja preduslova za sprovođenje reformi u oblasti pravosuđa, okončanja procesa sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva, afirmisanja kulture dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavanja.

On se osvrnuo na nedavno održani projekat Skupština građana, koji je Skupština Crne Gore organizovala u saradnji sa Evropskim parlamentom, a prvi put je održan u parlamentu zemlje koja nije članica Evropske unije, te istakao da će crnogorski Parlament nastaviti da implementira preporuke građana, koje su bile produkt tog inovativnog demokratskog eksperimenta.

Predsjednik Skupštine je govoreći o transparentnosti parlamenta izdvojio projekte i aktivnosti koje je sprovela Skupština Crne Gore u proteklom periodu koji su u značajnoj mjeri doprinijeli približavanju rada parlamenta građanima, čineći podatke dostupnijim, ali i kroz direktan prenos sjednica radnih tijela parlamentarnu aktivnost otvorenijom za građane, te poboljšanju uslova za rad medija i nevladinih organizacija, unapređenje rodne ravnopravnosti, pozicije osoba sa invaliditetom i jačanja pozicija manjina.

Glavna pregovaračica sa EU istakla je zadovoljstvo dinamikom aktivnosti Skupštine Crne Gore u dijelu otvaranja prema građanima, a što se kako je navela, moglo vidjeti i iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore. Ona je izrazila uvjerenje da je uloga Skupštine u procesu evropske integracije izuzetno upečatljiva i od ključnog značaja za dinamiku pregovora sa EU.

Ukazala je na važnost obezbjeđivanja povoljnog ambijenta za politički dijalog oko ključnih imenovanja u pravosuđu, ali i značaj rada Parlamenta kad je u pitanju reforma izbornog zakonodavstva.

Kordić je ocijenila neophodnim da Vlada i Skupština zajednički rade na unapređenju mehanizama za usklađivanje zakona sa pravnom tekovinom EU, kao i da na ekspertskom nivou produbljuju saradnju u cilju bolje usklađenosti zakonskih rješenja sa standardima EU.

Kordić je, takođe, naglasila da rezultate koje je postigla Skupština na polju transparentnosti treba afirmisati kao dodatnu vrijednost u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

Sagovornici su se saglasili da je na putu ka Evropskoj uniji potrebno ostvariti dijalog, koji će rezultirati produktivnim rješenjima.

SKUPŠTINA CRNE GORE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?