Lista nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu

Objavljeno: 11.10.2021. 12:38 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, saglasno članu 32đ Zakona o nevladinim organizacijama i članu 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, a u vezi sa Javnim pozivima br. 01-056/20-3973 od 22. septembra 2020. godine i 01-056/20-5569 od 31. decembra 2020. godine, utvrdilo je Listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu, broj: 01-056/20-5569/3 od 24. marta 2021. godine.

Ministarstvo je 29. jula 2021. godine, objavilo treći javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za tri dodatne oblasti, broj 01-056/21-3383.

Na osnovu pristiglih prijava, a nakon pregleda istih, postojeća Lista nezavisnih procjenjivača izmijenjena je na način da su na istu dodata dva nova nezavisna procenjivača, a da su za pet nezavisnih procjenjivača sa ranije utvrđene liste, dodate nove oblasti.

Izmijenjenu Listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu, možete preuzeti ovdje.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 11.10.2021.
Rok za prijavu: 18.10.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?