Lista nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu

Objavljeno: 21.12.2021. 11:33 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni List CG“, br. 13/18), a u vezi sa Javnim pozivom br. 01-056/21-4012 od 1. oktobra 2021. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija utvrdilo je Listu nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu.

Listu možete preuzeti ovdje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?