Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju-Lica sa invaliditetom-Br: 056-1/21-9821

Objavljeno: 11.11.2021. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“ BROJ: 056-1/21-9821

Dokumenta

Lista OSI
Lista OSI
Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“ BROJ: 056-1/21-9821
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.11.2021. 13:22
Preuzmi pdf 8 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?