Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Objavljeno: 27.10.2021. 15:53 Autor: Ministarstvo zdravllja

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javni konkurs pod nazivom ,,Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2021, broj: 1-500/21-2973/32 od 14.09.20221. godine

Dokumenta

LISTA ZA DOPUNU
LISTA ZA DOPUNU
Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javni konkurs pod nazivom ,,Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2021, broj: 1-500/21-2973/32 od 14.09.20221. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 27.10.2021. 15:50
Preuzmi pdf 340 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?