Lista predstavnici/ice NVO - Nacrt nacionalne strategije za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za član/icu Radne grupe za izradu Nacrta nacionalne strategije za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti za period 2022-2030 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?