Lista predstavnika/ca NVO predloženih za člana/icu u Radnom tijelu - Predlog zakona o Vladi

Objavljeno: 09.06.2022. 13:15 Autor: Miistarstvo javne uprave

U skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana/icu u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o Vladi, od strane nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 Uredbe.

Listu možete preuzeti ovdje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?