Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Savjeta za vladavinu prava

Objavljeno: 30.06.2022. 12:40 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list CG”, broj 41/18), a u vezi sa Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 i 27/22), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje Listu predstavnika nevladinih organizacija koji su predloženi za člana/icu Savjeta za vladavinu prava.

Listu možete preuzeti u nastavku teksta.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?