Lista predstavnika nevladinih organizacija

Objavljeno: 16.06.2022. 12:36 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U  skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija  (“ Sl. list CG”, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su  predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu      

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu koji je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo na svojoj internet stranici i portalu e- uprave dana 30. 05. 2022. godine, predložen je:

Milorad Hajrović, od strane sljedećih nevladinih organizacija:

 • Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore“
 • Nevladina organizacija „CARPE DIEM“
 • NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju- Podgorica“
 • Nevladina organizacija „Kulturni centar Homer“
 • NVO „Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju – Podgorica
 • NVO „Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore“
 • Nevladina organizacija „Ekvivalent“
 • NVO- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica
 • Nevladina organizacija „ Mozaik“
 • Nevladina organizacija „ Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“
 • Nevladina organizacija „ Prioritet“
 • Nevladina organizacija „ Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I Mi Boke )“
 • Nevladina organizacija „ Preventivno – edukativni centar“
 • Nevladina organizacija „ Sjeverna Zemlja“
 • NVO „Udruženje za afirmaciju i podršku mladima“
 • Nevladina organizacija „ Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“
 • Nevladino udruženje „Zinak“

Navedene nevladine organizacije dostavile su blagovremene, uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 4 i člana 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija   (“ Sl. list CG”, broj 41/18), i predložile predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 iste uredbe.

U skladu sa odredbom člana 9 iste uredbe, starješina organa državne uprave donijeti će akt o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?