Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za radnu grupu

Objavljeno: 21.06.2022. 11:21 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Nevladine organizacije koje su ispunile uslove iz Javnog poziva Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 08. decembra 2021. godine, za članstvo u radnoj grupi izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti predložile su sledeće predstavnike:

Listu možete preuzeti u nastavku

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?