Lista predstavnika NVO predloženih za člana u Radnom tijelu za izradu medijskih zakona Vlade Crne Gore 2021-2025

Objavljeno: 09.11.2021. 14:03 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U skladu sa odredbom čl. 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u Radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj: 41/2018), a u skladu sa Javnim pozivom od 14. oktobra 2021. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društa i medija objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA
predloženih za člana u Radnom tijelu za izradu medijskih zakona Vlade Crne Gore 2021-2025

Kristina Ćetković, predložena od NVO:

 • Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE;
 • Centar za demokratsku tranziciju;  
 • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore;
 • NVO 35 mm;
 • Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“.

  Azra Hrapović, predložena od NVO: 
 • NVO Đakomo Adriatic;
 • NVO Multimedijal Montenegro;
 • Asocijacija Lokalnih Elektronskih Medija Sjevera – Fokus;
 • NVO Akademija društvenih nauka;
 • NVU Centar Sjevera;
 • Asocijacija komercijalnih emitera Crne Gore

Goran Đurović, predložen od NVO:

 • Nevladino udruženje Media centar;
 • NVO Akcija za ljudska prava;
 • Centar za gradjansko obrazovanje (CGO).

Milan Radović, predložen od NVO:

 • NF Građanska alijansa;
 • NVO Inicijativa mladih za ljudska prava.

Vesna Rajković Nenadić, predložena od NVO:
Institut za medije Crne Gore.

Navedene nevladine organizacije su blagovremeno dostavile uredan i potpun predlog u skadu sa kriterijumima iz člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u Radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u daljem tekstu Uredba). Predloženi predstavnici NVO ispunjavaju uslove propisane u članu 5 Uredbe.

U skladu sa članom 9 Uredbe, starješina Radnog tijela za izradu Medijskih zakona Vlade Crne Gore 2021-2025, izabraće za članove ovog tijela predstavnike NVO za koje je dostavljeno najviše potpunih i urednih predloga nevladinih otganizacija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?