Pravo na sigurno i zdravo radno okruženje kao peti osnovni princip rezolucije MOR-a

Objavljeno: 21.06.2022. 11:10 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Na Međunarodnoj konferenciji rada usvojena je rezolucija kojom se na postojeća četiri osnovna principa i prava na radu dodaje i pravo na sigurno i zdravo radno okruženje.

Međunarodna konferencija rada, koja se naziva i Svetski parlament rada, održala je, svoje 110. zasijedanje između 27. maja i 11. juna u Ženevi, Švajcarska.

10. juna 2022. godine  na Međunarodnoj konferenciji rada usvojena je rezolucija kojom se na postojeća četiri osnovna principa i prava na radu dodaje i pravo na sigurno i zdravo radno okruženje.

Četiri osnovna principa i prava na radu dio su Deklaracije MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu iz 1998. godine i sve države članice MOR-a su se obavezale da će poštovati i promovisati ove principe i prava, bez obzira da li su ratifikovale relevantne konvencije ili ne. 

Četiri dosadašnja osnovna principa i prava na radu:

  • sloboda udruživanja i efektivno priznavanje prava na kolektivo pregovaranje;
  • ukidanje svih oblika prinudnog ili obaveznog rada;
  • efektivno ukidanje dečijeg rada; i
  • eliminaciju diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja.

Svaki od temeljnih principa povezan je sa relevantnim konvecijama Međunarodne organizacije rada. Usvajanjem ove rezolucije nove temeljne konvencije biće i Konvencija o zaštiti i zdravlju na radu broj 155 i Konvencija o promotivnom okviru za zaštitu i zdravlje na radu broj 187.

Više od 4.000 delegata, koji su predstavljali vlade, organizacije zaposlenih i poslodavaca iz 178 država članica MOR-a, među kojima i delegacija Crne Gore, prisustvovalo je 110. toj sjednici Međunarodne konferencije rada.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?