Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

MFSS radi na unapređenju kvaliteta života OSI

Objavljeno: 03.12.2021. 11:37 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja posvećeno i odgovorno radi na unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom moraju imati kvalitetan pristup zadovoljavanju zdravstvenih, edukativnih, socijalnih i svih ostalih potreba, a obaveza Vlade i cijelog društva je da se to obezbijedi.

Osobe sa invaliditetom se godinama suočavaju sa nekim oblikom diskriminacije u državi.

U narednom periodu cilj nam je da obezbijedimo djeci i osobama sa invaliditetom podršku za samostalan život u zajednici, odnosno pristup svim uslugama socijalne i dječije zaštite, kako bi osobe sa invaliditetom ostale u svojoj porodici i zajednici, a ne segrerirane od društva.

Svjesni tih činjenica, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja planira usvajanje Strategije za deinstitucionalizaciju u Crnoj Gori.


U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci Popisa  2011. godine.

U narednom periodu akitvno ćemo raditi da omogućimo osobama sa invaliditetom i fizičku pristupačnost centrima za socijalni rad i drugim javnim ustanovama socijalne i dječije zaštite, za šta je opredijeljeno 650.000€ od  Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


U prvom, drugom i trećem kvartalu ove godine, projektant je izvršio prva snimanja na terenu, dao procjenu troškova za adaptaciju i završio izradu glavnog projekta. U ovom kvartalu je završena revizija glavnog projekta za svih 19 objekata i trenutno smo u fazi pokretanja tendera za izvođenje radova. Ovim projektom će se u značajnoj mjeri poboljšati pristup javnim ustanovama socijalne i dječije zaštite za osobe sa invaliditetom.


Kao jedan od najznačajnijih projekata u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom je i projekat “Jedinstveno tijelo vještačenja” koje sprovodi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa UNDP. Cilj reforme je uspostavljanje jedinstvenog tijela za utvrđivanje invaliditeta i jedinstvenih nacionalnih kriterijuma/metodologije za utvrđivanje invaliditeta. Radi se o kompleksnom reformskom poduhvatu koji uključuje pet resora (socijalna zaštita, zapošljavanje, penzijsko invalidska i boračka zaštita i prosvjeta), bez čije realizacije nije moguće zaokružiti reformu sistema socijalnog staranja.

Od sistema utvrđivanja invaliditeta direktno zavisi korišćenje raznih prava za oko 50.000 građana i njihovih porodica. Ova lica će uspostavljanjem novog sistema pravednije i lakše ostvarivati prava. Reformom treba da se suspenduje oko 30 postojećih komisija i uspostavi jedinstveno tijelo (Zavod) koje bi vještačilo po novoj, jedinstvenoj, nacionalnoj metodologiji za sve resore.


Planirano je da 2023. bude uspostavljen Zavod za jedinstveno vještačenje invaliditeta, nakon čega osobe sa invaliditetom neće morati da se suočavaju sa procjenom njihove invalidnosti kroz 30 različitih komisija za iste dijagnoze, a da pri tome dobiju različite stavove. Takođe, na kraju ovog projekta biće uspostavljena Jedinstvena baza podataka osoba sa invaliditetom.


Zajedničkim snagama treba da obezbijedimo da osobe sa invaliditetom budu punopravni građani našeg društva.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?