Milijana Vukotić-Jelušić

v.d. generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave

Milijana Vukotić-Jelušić

Kontakt

Milijana Vukotić-Jelušić

v.d. generalne direktorice
Adresa:
Rimski trg br.45