Ministar zdravlja razgovarao sa ekspertskim timom SZO

Objavljeno: 11.06.2022. 17:32 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Šćekić:
Bez kvalitetnih zdravstvenih  usluga nema zdravlja za sve

„Razvijanje i uvodjenje operativnog sistema za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata nema alternativu. Sistem kontrole kvaliteta unaprijediće zdravstvene ishode, donijeti ekonomske benefite, ali i doprinijeti većem stepenu odgovornosti i promociji transparentnosti u radu čitavog zdravstvenog sistema kao jedinog puta izgradnje povjerenja gradjana u zdravstvo i institucije sistema. Neophodno je da se sa retorike predje na djela, poručio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić na sastanku sa ekspertskim timom Svjetske zdravstvene organizacije, koji je održan juče u Ministarstvu zdravlja.

„Ulažući u integrisano pružanje kvalitetnih, blagovremenih, jednako dostupnih zdravstvenih usluga, utemeljenih na najnovijim naučnim dokazima i znanjima, gradimo inkluzivno društvo i stvaramo pretpostavke za ubrzani ekonomski oporavak u post COVID periodu. U predstojecem periodu planirano je rekalibriranje institucionalnog aranžmana i formiranje specijalnog tima za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u okviru Ministarstva zdravlja, najavio je ministar Šćekić predstavljajući strateške prioritete u radu svog resora.

Pozdravljajući posvećenost Ministarstva zdravlja u ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite, šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori dr Mina Brajović istakla je da će uspjeh u unapredjenju kvaliteta zdravstvenih usluga biti mjera uspjeha transformacije zdravstvenog sistema.

„Zdravstvena zaštita suboptimalnog kvaliteta najviše pogadja najranjivije u društvu, doprinosi nejednakostima i predstavlja prepreku održivom razvoju“, dodala je dr Brajović.

Na sastanku je učestvovao i dr Joao Rodrigez Berda, šef SZO kancelarije za unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata, koja je smještena u Atini, koji je istakao da efikasan i snažan odgovor na epidemiju hroničnih oboljenja u Crnoj Gori iziskuje insistiranje na kvalitetu svih usluga uključujući promociju, prevenciju, liječenje i palijaciju. On je ukazao na važnu spregu izmedju kvalitetne zdravstvene usluge i dinamiziranja održivog oporavka turizma u Crnoj Gori.

Specijalni savjetnik SZO Direktora za Evropu,dr Pavlos Teodorakis ukazao je da uporedna iskustva potvrdjuju da je kroz ulaganje u sistem kontrole kvaliteta moguće smanjiti gubitke u zdravstvenom sistemu u vrijednosti od 20% zdravstvenog budžeta. Dr Dorjan Marušić, SZO ekspert i bivši ministar zdravlja Slovenije podijelio je relevantno iskustvo Slovenije u pogledu modela sprovodjenja akreditacije zdravstvenih ustanova u kontekstu EU integracija.

Na sastanku je prisustvovala dr Sladjana Ćorić, generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja. Ona se osvrnula na potrebu podizanja nivoa kvaliteta i osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite za rješavanje vrlo učestalog i ozbiljnog problema hipertenzije u Crnoj Gori, ističući važnost sagledavanja ovog problema i u populaciji žena u menopauzi.

Učesnici sastanka složili su se da poboljšanje kvaliteta traži holistički pristup i sistemsko djelovanje u pogledu jačanja kapaciteta zdravstvenog kadra, stvaranja uslova za stabilno i dovoljno finansiranje, efikasnu upotrebu raspoloživih resursa i insistiranje na digitalizaciji i inovacijama. Unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite je složen izazov i pretpostavlja proces, a ne jednokratnu akciju u kojem Ministarstvo zdravlja očekuje snažnu podršku SZO i ostalih strateških partnera, zaključeno je na sastanku.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/2 Foto: PR Služba Ministarstva zdravlja
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?