Ministarka Nišić govorila na konferenciji za medije „CG ka EU: Mobilnost radne snage“

Objavljeno: 03.07.2024. 10:41 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, govorila je danas na konferenciji za medije „Crna Gora ka Evropskoj uniji: Mobilnost radne snage“, koja je organizovana u okviru twinning projekta "Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za sprovođenje aktivnih mjera za zapošljavanje, budućeg učešća u Evropskom Socijalnom Fondu i olakšavanje mobilnosti radne snage".

Tvining projekat koji promoviše mobilnost radne snage dio je 7,7 miliona eura vrijednog Jednogodišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu -„Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija“ i predstavlja nastavak predanog rada i dobre saradnje Crne Gore i Evropske komisije.

Aktivnosti programa predstavljene kroz projekte koje realizujemo zajedno sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Evropske komisije, imaju za cilj jačanje inkluzije i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih lica, s posebnim naglaskom na korisnike socijalne pomoći, žene, mlade i lica s invaliditetom kao i podršku za život u zajednici.

Ministarka Nišić govorila na konferenciji za medije „CG ka EU: Mobilnost radne snage“

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore kroz primjenu aktivnih mjera zapošljavanja, što će omogućiti i bolje uključivanje Crne Gore u Evropski socijalni fond te olakšati mobilnost radne snage onog trenutka kada Crna Gora postane članica Evropske porodice.

U skladu sa smjernicama Evropske komisije, izradili smo i Višegodišnji operativni program za zapošljavanje i socijalne politike (2024-2027) u okviru IPA III finansijske perspektive, koji će doprinijeti ukupnom kvalitetu života svih naših građana.

Odlučni smo da i u narednom periodu podržavamo različite aktivne mjere za zapošljavanje, da unapređujemo poslovno okruženje i motivišemo nezaposlena lica, posebno mlade, da svoju budućnost grade u Crnoj Gori, istakla je na kraju izlaganja ministarka Nišić.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?