Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore implementiralo CP3 Projekat

Objavljeno: 16.07.2021. 05:30 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore (MER) objavilo je Priručnik za ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje figurativnih žigova sa čisto opisnim riječima / izrazima, na našem i engleskom jeziku.

Objavljivanje ovog priručnika rezultat je zajedničkih napora i saradnje MER-a i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), u okviru njihovih međunarodnih aktivnosti saradnje. Ona proizilazi iz rada MER-a na pronalaženju zajedničkih osnova sa kriterijumima navedenim u okviru Common Practice of Distinctiveness - Figurative Marks (Sadržaji prepoznatljivosti) koji sadrže opisne / nerazlikovne riječi (CP3), a koji je razvila Mreža intelektualne svojine Evropske unije (EUIPN).

Priručnik ima za cilj povećanje transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u korist korisnika i ispitivača u organu intelektualne svojine. Takođe je zamišljen kao referentna tačka za ove i sve druge zainteresovane strane.

Priručnik pruža jasno i sveobuhvatno objašnjenje principa na kojima se zasniva i koji je javno dostupan na crnogorskom i engleskom jeziku. Dokument je podijeljen u dva dijela. Prvi dio rezimira kriterijume, dok drugi dio daje potpuno objašnjenje specifičnih kriterijuma primjenljivih u svakom slučaju.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?