Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija počelo radne posjete jedinicama lokalne samouprave

Objavljeno: 08.10.2021. 13:34 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Generalna direktorica za efikasnu implementaciju Milijana Vukotić-Jelušić sa svojim timom danas je počela radne posjete jednicama lokalne samouprave, i to u opštinama Bar i Ulcinj. 

Sastancima je prisustvovalo rukovodstvo opština, sekretari i starješine organa, dok je u Opštini Bar bio prisutan i predsjednik opštine Dušan Raičević. 

Vukotić Jelušić je istakla da su današnje posjete povod da razvijamo partnerske odnose, jačamo međusobnu komunikaciju i blagovremeno delegiramo probleme u cilju njihovog optimalnog i efikasnog rješavanja.  

Poseban cilj ovih razgovora su zadovoljni građani i građanke što se može postići jedino redovnom komunikacijom, transparentnim i inkluzivnim djelovanjem i pristupačnošću organa i centralnog i lokalnog nivoa svim građanima. 

Opštine su pozitivno reagovale na ovakav pristup ministarstva i iskazanu namjeru da se ostvari kvalitetnija saradnja i obezbijede kvalitetniji uslovi za funkcionisanje sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?