Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno, dokumentaciju

Objavljeno: 13.05.2022. 13:15 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 32 g stav 2 Zakona o Nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za finansiranje NVO u oblasti saobraćaja,sigurnost i bezbjednost u saobraćaju br. 01-056/22-3101/1 od 21.03.2022.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kapitalnih investicija u 2022.godini u oblasti saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, objavljuje

Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?