mr Jakov Milatović - ministar ekonomskog razvoja

ministar ekonomskog razvoja

Rođen je 1986. godine u Podgorici, gdje je i završio osnovnu školu i gimnaziju.


Osnovne studije u oblasti ekonomije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 10 i bio je student generacije. Dobitnik je brojnih domaćih priznanja od Ministarstva prosvjete, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova, Atlas grupe i dr, kao i inostranih stipendija. Kao stipendista američke vlade proveo je jednu studijsku godinu na Univerzitetu savezne države Ilinois (Illinois State University), kao stipendista austrijske vlade jedan semester na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Beču (WU Wien), a kao stipendista Evropske komisije jednu studijsku godinu na Univerzitetu u Rimu (La Sapienza).


Magistarske studije u oblasti ekonomije završio je na Univerzitetu Oksford i bio je stipendista britanske vlade (Chevening).


Radno iskustvo započeo je u NLB banci u Podgorici kao dio tima za upravljanje rizikom, zatim u Dojče banci u Frankfurtu u timu za procjenu kreditnog rizika zemalja sa fokusom na zemlje Centralne i Istočne Evrope. Od 2014. godine radi u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u timu za ekonomsku i političku analizu, prvo kao ekonomski analitičar za region jugoistočne Evrope a nakon unapređenja u poziciju ekonomiste pokriva zemlje Zapadnog Balkana iz kancelarije u Podgorici. Godine 2018. biva unaprijeđen u glavnog ekonomistu sa zadatkom da pokriva zemlje EU, uključujući Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku i Sloveniju iz kancelarije u Bukureštu.


Druga iskustva i usavršavanja sticao je kroz pohađanje programa i škola Ujedinjenih nacija u Njujorku, njemačke Fondacije Konrad Adenauer u Podgorici, Ambasade Crne Gore u Rimu, Kancelarije za međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Oxbridge Academic Programs u Oxfordu, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Londonu, Londonske škole ekonomije (LSE) i Univerziteta u Pekingu, Liderske akademije Univerziteta Standford i Univerziteta u Beogradu, i drugih. 

 
Otac je dvoje djece, tečno govori engleski jezik a služi se italijanskim i španskim.