mr Raško Konjević

potpredsjednik Vlade zadužen za politički sistem i unutrašnju politiku i ministar odbrane

Sadržaj:
Funkcije u izvršnoj vlastiPoslaničke funkcijeObrazovanjeRadni i politički angažman

Raško Konjević je rođen 12. aprila 1979. godine.

Funkcije u izvršnoj vlasti

 • potpredsjednik Vlade za politički sistem i ministar odbrane u 43. Vladi Crne Gore od 28. aprila 2022. godine
 • Ministar finansija u Vladi u periodu maj - novembar 2016. godine
 • Ministar unutrašnjih poslova od decembra 2012. do februara 2016. godine

Poslaničke funkcije

 • poslanik u Skupštini Crne Gore od 2009. do 2012. godine (24. saziv), 2016. do 2020. godine (26. saziv) i 2020. do 2022. godine (27. saziv)
 • predsjednik Kluba poslanika Socijaldemokratska partija SDP - Albanska koalicija „Jednoglasno"
 • član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
 • član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore
 • član Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
 • zamjenik člana Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini (OEBS)
 • član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP)

Obrazovanje

Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu, magistrirao je na dvogodišnjim postdiplomskim studijama „Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Tokom redovnih studija radio kao novinar dnevnog lista „Vijesti”, bio jedan od osnivača nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju od 2000. do 2003. godine. Završio je školu Evropskih integracija, prva generacija 2004. godine.

Učesnik je više stručnih usavršavanja iz različitih oblasti ekonomske nauke, oblasti bezbjednosti u organizaciji DCAF-a, kao i oblasti odnosa sa javnošću u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom iz Vašingtona. Boravio je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radni i politički angažman

 • predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Crne Gore;
 • zamjenika predsjednika Socijaldemokratske partije Crne Gore u periodu 2019 – 2021. godine.
 • član Predsjedništva Socijademokratske partije od 2007. godine;
 • predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica, 2010 – 2011. godine;
 • na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School” bio je saradnik na predmetu Osnovi menadžmenta, 2005 – 2012. godine;
 • radio je u službi Skupštine Crne Gore od 2003 - 2006. godine.

Kontakt

mr Raško Konjević

Ministar odbrane
Telefon:
+382 20 483 561