Nastavak uspješne saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)

Objavljeno: 28.06.2024. 12:11 Autor: Ministarstvo finansija

Vuković

Nastavak uspješne saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD): Potpisani Kreditni aranžman za poboljšanje energetske efikasnosti u Kliničkom centru u Podgorici, bolnici na Cetinju i bolnici u Bijelom Polju i Ugovor o garanciji za kreditni aranžman za nabavku novih vozova za potrebe Željezničkog prevoza Crne Gore

Ministarstvo finansija je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zaključilo je Kreditni aranžman u iznosu od 12 miliona eura za poboljšanje energetske efikasnosti u tri zgrade javnih bolnica: Klinički centar u Podgorici, bolnica na Cetinju i bolnica u Bijelom Polju.

Pored kreditnih sredstava, dodatnih 2 miliona eura investicionih grantova biće obezbijeđeno kroz Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), kao i grant za tehničku pomoć od 1 milion eura za pripremu i implementaciju projekta, koji se finansira kroz REEP i Specijalni fond za akcionare EBRD.

Kreditnim sredstvima će se finansirati različite mjere energetske efikasnosti, uključujući postavljanje sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije, mjere za poboljšanje performansi zgrada i, potencijalno, tehnologije obnovljive energije (solarne energije) u tri bolničke zgrade.

“Energetska efikasnost predstavlja jedan od prioriteta energetske politike Crne Gore i prepoznata je kao ekonomičan i brz način za povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom. Postizanje kompromisa između zdrave ekonomije i zdrave životne sredine postao je cilj svake razvijene zemlje. Ministarstvo finansija će, uz visok nivo odgovornosti i spremnosti, nastaviti i u narednom periodu da podržava projekte koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti. Cilj nam je zajednički, da sa našim strateškim partnerima, doprinesemo kvalitetnijim uslovima života naših građana”, kazao je tim povodom ministar finansija, Novica Vuković.

Direktorica, šefica sektora za infrastrukturu za Evropu, Bliski istok i Afriku Evropske banke za obnovu i razvoj, Sue Barrett saopštila je: „Uzbuđeni smo što smo potpisali prvi projekat energetske efikasnosti EBRD-a u Crnoj Gori, za koji vjerujemo da će uslijediti druge slične investicije u sektoru javnih ustanova. Ovaj projekat će značajno doprinijeti i javnosti i životnoj sredini kroz poboljšanja energetskih performansi i održivosti životne sredine. Renoviranje će poboljšati energetsku efikasnost bolnica, što će dovesti do boljeg strukturalnog integriteta, poboljšanog kvaliteta vazduha i povećanog nivoa udobnosti, što su ključni aspekti zdravstvenih ustanova.”

„Jedan od strateških ciljeva ministarstva kojim rukovodim, jesu upravo novi kapitalni projekti i obnova postojećih zdravstevnih ustanova, pa smo tako pored realizacije programa MEEP 1 i 2, uvrstili i ovaj projekat. Posebno me raduje što su ovim projektom obuhvaćeni Klinički centar Crne Gore, kao krovna institucija našeg zdravstva, sa ulaganjem od oko 7 miliona eura, ali i Opšta bolnica Danilo I, na Cetinju, kao bolnica sa najdužom tradicijom u Crnoj Gori, sa procijenjenom vrijednošću od gotovo 1,4 miliona eura i Opšta bolnica Bijelo Polje, za koje su opredijeljena preostala sredstva preko 2,7 miliona eura. Osim očiglednog benefita u domenu uštede energije, jako je važno istaći da ćemo rekonstrukcijom ovih bolnica dobiti poboljšanje uslova rada za zdravstvene radnike, kao i komforniji i sigurniji boravak za naše pacijente“, naveo je minister zdravlja dr Vojislav Šimun, napominjući da je EBRD obezbijedio 3 miliona eura granta za studije izvodljivosti i potrebe troškova za eksperte koji rade na ovom projektu, što je, kako je naglasio, znak povjerenja i dobre saradnje Ministarstva zdravlja sa ovom uglednom evropskom institucijom. „Očekujem uspješnu realizaciju ovog projekta uz uvjerenje da je ovo samo jedan od brojnih budućih projekata koje ćemo realizovati u korist zdravstvenog sistema Crne Gore, naglasio je ministar Šimun.

Vuković

Takođe, potpisan je i Ugovor o garanciji između Ministarstva finansija i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za kreditni aranžman, za potrebe finansiranja nabavke novih vozova, između Željezničkog prevoza Crne Gore A.D. Podgorica (ŽPCG) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Kreditni aranžman u iznosu od 30 miliona eura Željezničkom prevozu Crne Gore A.D. (ŽPCG), za koji će garantovati Vlada Crne Gore, biće iskorišćen za kupovinu tri električna voza sa više jedinica (EMU) koji će saobraćati širom željezničke mreže u zemlji. Vlada Crne Gore je identifikovala unaprjeđenje željezničkih putničkih usluga kao prioritet za razvoj željezničkog sektora u zemlji i promociju modalnog prelaska sa putničkih automobila na željeznički saobraćaj.

Projekat uključuje tehničku pomoć za implementaciju i nabavke u iznosu od 325 hiljada eura obezbijeđenih iz Specijalnog fonda za akcionare EBRD. Pored toga, ŽPCG će dobiti i tehničku podršku i finansiranje od EU fonda za reformu kako bi poboljšala svoje prakse korporativnog upravljanja, standarde i ugovore o javnim uslugama.

Vuković

Remon Zakaria, direktor EBRD-a za Crnu Goru, rekao je: „Nabavka ovih EMU kompleta značajno će poboljšati sigurnost, kvalitet i udobnost usluga ŽPCG-a. Putnici mogu da očekuju pouzdanije i tačnije željezničke usluge, što će dovesti do povećanog zadovoljstva i povjerenja u nacionalni željeznički sistem. Zamjena starih, energetski neefikasnih vozova, značajno će smanjiti potrošnju energije, a samim tim i emisije gasova. Ova tranzicija usklađena je sa posvećenošću Crne Gore održivom razvoju i smanjenju karbonskog otiska. Uvjereni smo da će ovaj kredit igrati ključnu ulogu u transformaciji željezničkih usluga u Crnoj Gori, pružajući opipljive koristi i operateru i putnicima.”

 “Zadovoljstvo nam je, da je Evropska banka za obnovu i razvoj već dugi niz godina kao naš strateški partner, kako kroz javni, tako i kroz privatni sektor, uložila preko 800 miliona eura kroz razne investicije uključujući i saobraćajnu infrastrukturu. Danas potpisani kreditni aranžman između Željezničkog prevoza Crne Gore i EBRD, uz garanciju Države, omogućiće kupovinu do tri seta četvorodjelnih elektromotornih garnitura, koje će ŽPCG koristiti na cijeloj željezničkoj mreži Crne Gore. Novi vozni park zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju. Takođe, projekat će podržati razvoj sektora željezničkog prevoza kroz modernizaciju voznog parka, što će značajno smanjiti emisiju ugljenika prelaskom sa drumskog na željeznički prevoz. Jasno je da uvođenje ekološki prihvatljivih rješenja više nije trend, već realna potreba i pravac koji treba birati“, naglasio je ministar finansija, Novica Vuković i zahvalio na izuzetnoj saradnji i kontinuiranoj podršci u finansiranju projekata koji će omogućiti Crnoj Gori dostizanje ključnog spoljnopolitičkog cilja, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Potpisivanju su prisustvovali ministar zdravlja dr Vojislav Šimun i ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

Potpisivanje ugovora o kreditu za finansiranje projekta rekonstrukcije javnih zdravstvenih ustanova između EBRD i Ministarstva finansija (28.06.2024.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?