Nije odgođena primjena Zakona, nastavljaju se razgovori sa advokatima

Objavljeno: 13.05.2021. 13:57 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u koordinisanom radu sa Upravom prihoda i carina Crne Gore, demantuje navode predsjednika Advokatske komore Crne Gore, Zdravka Begovića, jer ne odgovara istini da je zauzet stav da će se primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga odložiti na period od šest mjeseci, odnosno do 01.01.2022. godine.

Zbog istinitog informisanja javnosti, obavještavamo da su danas, kako je i najavljeno, državni sekretar Janko Odović i vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović, sa saradnicima, održali sastanak sa predsjednikom Advokatske komore, Zdravkom Begovićem i predstavnicima advokata, Draženom Medojevićem i Andrejem Raspopovićem. Državna sekretarka Mila Kasalica je, zbog obaveza u Skupštini Crne Gore, bila opravdano odsutna.

Tokom sastanka, predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i resorne Uprave, su pružili odgovore na sva pitanja i nepoznanice u vezi primjene tehnoloških rješenja elektronske fiskalizacije, kao i ukazali da je određeni broj njihovih kolega advokata već u potpunosti primijenio novi sistem evidencije prometa – što potvrđuje da je navedeno zakonsko rješenje primjenjivo na advokaturu. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga nastavlja da se primjenjuje u skladu sa definisanom zakonskom dinamikom.

Ovo Ministarstvo i Uprava prihoda i carina Crne Gore nanovo naglašavaju da će sve svoje kapacitete staviti na raspolaganje advokaturi, u cilju primjene tehnoloških rješenja Zakona.

Prema evidenciji resorne Uprave, 688 poreskih obveznika koji obavljaju advokatske i ostale pravne poslove imaju ukupne neizmirene obaveze u iznosu od 5,4 miliona eura. Od toga, 127 poreskih obveznika ima poreske obaveze preko 10 000 eura, a najveći iznos pojedinačne neizmirene poreske obaveze, u ovom trenutku iznosi preko 150 000 eura. Osobe koja obavljaju advokatske i ostale pravne poslove predstavljaju veoma važnu kategoriju poreskih obveznika, kod kojih postoji prostor i potreba za povećanjem stepena poreske discipline. Stoga, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, sa nadležnom Upravom, u narednom periodu nastavlja da sarađuje sa svim djelatnostima u Crnoj Gori, s ciljem pune primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Današnje saopštenje Advokatske komore dovodi u pitanje njihove dobre namjere, uzimajući u obzir da su vrata ovog Ministarstva otvorena za konstruktivan dijalog u vezi primjene Zakona.
Za narednu sedmicu je dogovoren nastavak današnjeg sastanka, a u vezi primjene tehnoloških rješenja Zakona. U ime Vlade Crne Gore, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva nosioce vladavine prava u Crnoj Gori da poštuju taj najvažniji demokratski princip, što će se iskazati punom fiskalizacijom od advokatske profesije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?