Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita za poreskog savjetnika

Objavljeno: 10.06.2021. 06:31 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o poreskim savjetnicima („Sl. list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 47/19) i člana 3 stav 2 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O DATUMU, VREMENU I MJESTU POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Obavještavamo kandidate koji su ispunili uslove propisane Zakonom o poreskim savjetnicima da će se ispit za poreskog savjetnika polagati po rasporedu kako slijedi:

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA


Ispitni predmet

Tip ispita

Datum

Vrijeme

Mjesto

Osnovi poreskog sistema i poreskog postupka u Crnoj Gori

Pismeni

14. jun 

15:30-16:30

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Usmeni

17. jun 

16:35

Osnovi privrednog prava i sistema u Crnoj Gori

Pismeni

17. jun 

15:30-16:30

Usmeni

23. jun 

16:35

Finansiranje lokalne

samouprave

Pismeni

23. jun 

15:30-16:30

Usmeni

28. jun 

16:35

Ostali poreski propisi

Pismeni

28. jun 

15:30-16:30

Usmeni

1. jul 2021.

16:35

Računovodstvo, finansijski izvještaji i revizija

Pismeni

1. jul 

15:30-16:30

Usmeni

7. jul 

16:35

Carinski sistem

 i postupak

Pismeni

7. jul 

15:30-16:30

Usmeni

12. jul 

16:35

Direktni porezi

Pismeni

12. jul 

15:30-16:30

Usmeni

15. jul

16:35

Indirektni porezi

Pismeni

15. jul

15:30-16:30

Usmeni

19. jul

15:30

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?