OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA-JUNSKI/JULSKI ROK 2021. GOD

Objavljeno: 09.09.2021. 07:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Obavještavaju se kandidati kojima je rješenjem ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava odobreno polaganje pravosudnog ispita u junskom/julskom ispitnom roku, da je polaganje pisanog dijela pravosudnog ispita zakazano za 25. i 26. septembar 2021. godine, u amfiteatrima 1 i 2 Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, ul. 13. jula br. 2 na prvom spratu.

Pisani dio ispita iz Krivičnog prava održaće se u subotu 25. septembra 2021. godine sa početkom u 9:00 časova i kandidati mogu koristiti Krivični zakonik Crne Gore i Zakonik o krivičnom postupku bez komentara (molimo kandidate da budu na Pravnom fakultetu u 8:30h kako bi izvršili provjeru identiteta i podijelili pisane zadatke). 

Pisani dio ispita iz Građanskog prava održaće se u nedelju 26. septembra 2021. godine sa početkom u 9:00 časova i kandidati mogu koristiti Zakon o parničnom postupku i materijalne propise bez komentara (molimo kandidate da budu na Pravnom fakultetu u 8:30h kako bi izvršili provjeru identiteta i podijelili pisane zadatke). 

Polaganje ispita, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovano uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Komisije da tokom trajanja ispita nose zaštitne maske, uz upotrebu sredstava za dezinfikciju ruku i sl.

S tim u vezi, kandidati su u obavezi da:

- tokom čekanja ispred zgrade i prostorije u kojoj se održava ispit drže međusobnu fizičku distancu, tj. zabranjeno je grupisanje kandidata;

- prilikom ulaska u zgradu i tokom trajanja ispita nose zaštitne maske (kandidati donose svoje maske) i ponesu sopstvenu olovku; i

- prilikom ulaska/izlaska u prostoriju u kojoj se održava ispit dezinfekcionim sredstvima dezinfikuju ruke, a nakon završetka ispita zabranjeno je zadržavanje ispred zgrade u kojoj je ispit organizovan.

Na ime troškova polaganja pravosudnog ispita potrebno je uplatiti iznos od 250 eura (30 eura za kandidate koji polažu popravni pisani dio ispita) na račun Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava 832-1132-02, o čemu su kandidati dužni priložiti dokaz sekretaru Komisije na dan polaganja ispita.

Nakon što pisani test bude ocijenjen, dešifrovanje će se izvršiti u prisustvu kandidata, o čemu će se kandidati blagovremeno obavijestiti na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

 

Usmeni dio ispita biće održan u oktobru, a o tačnom terminu i mjestu polaganja ovog dijela ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Na dan ispita kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.  

Sekretar Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Momir Jauković

Tel: +382(0)20 407 504

e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?