Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika NVO

Objavljeno: 10.06.2022. 10:07 Autor: Ministarstvo pravde

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ZA 2022-2023
 

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je 24. maja 2022. godine, uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2022-2026 i Akcionog plana za implemnetaciju Strategije izvršenje krivičnih sankcija za 2022-2023.

Rok za dostavljanje predloga bio je 10 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Nakon isteka predviđenog roka nije bilo predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?