OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE

Objavljeno: 12.02.2024. 13:42 Autor: SFOP

Obavještavamo obveznike, propisane u članu 4 stav 2 ,3 i 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZSPN/FT), da ukoliko imaju pitanja u vezi sa primjenom ZSPN/FT, da ista mogu poslati na mejl adresu foj@foj.gov.me , zaključno sa datumom 16.2.2024. godine .

Na postavljena pitanja FOJ će odgovoriti na sastanku koji će biti organizovan onlajn, o čemu će obveznici biti naknadno obaviješteni slanjem linka za pristup onlajn sastanku, na mejl sa koga je postavljeno pitanje. Uz postavljeno pitanje je potrebno navesti matični broj i naziv obveznika.

Onlajn sastanak je ograničen na 100 učesnika. Ukoliko bude veće interesovanje, organizovaće se više sastanaka.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?