OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

Objavljeno: 14.10.2021. 14:07 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Ministarstvo unutrašnjih poslova  - Direktorat za zaštitu i spašavanje je 13. i 14. oktobra 2021. godine organizovalo predavanja djeci u osnovnim i srednjim školama u: Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Baru, Žabljaku, Pljevljima, Beranama, Andrijevici, Rožajama, Mojkovcu, Bijelom Polju i Tivtu.

Djeca su od službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje imala priliku da čuju nešto više o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim osvrtom na poplave, požare i zemljotrese, te kako  prevencijom mogu i sami uticati na smanjenje rizika od katastrofa. Ovim povodom učenici petog razreda OŠ "Sutjeska"  posjetili su Operativno komunikacioni centar 112.

Vlada Crne Gore - fotografija članka

Crna Gora je u prethodnom periodu postigla značajne rezultate u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, počev od izrade Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina; sprovođenja Međupredmetnog programa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u osnovnim i srednjim školama; uspostavljanja baze podataka o štetama od prirodnih nepogoda, kao i sprovođenje mnogobrojnih programa i projekata u ovoj oblasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama. Takođe,  u završnoj fazi je i izrada Nacionalne procjene rizika, veoma važnog dokumenta kojim će se identifikovati rizici koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu u Crnoj Gori.

Shodno Sendai smjernicama, Direktorat za zaštitu i spašavanje će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa.

Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine proglasila je 13. oktobar Međunarodnim danom za smanjenje rizika od katastrofa u cilju "promovisanja globalne kulture razumijevanja rizika i smanjenja katastrofa". Decenija od 1990. godine proglašena je decenijom smanjenja rizika od  katastrofa, nakon čega slijedi Hiogo okvir 2005-2015. Na trećoj svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o smanjenju rizika od katastrofa, koja je održana u martu 2015. godine u Japanu, usvojen je Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. Zemlje učesnice, stručnjaci i organizacije civilnog društva usaglasili su se  sa sedam globalnih ciljeva, među kojima su: značajno smanjenje mortaliteta usljed katastrofa; smanjenje broja pogođenih osoba; smanjenje štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi  itd, te definisali obaveze država u realizaciji Sendai okvira.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?