Obuke o proaktivnoj identifikaciji slučajeva žrtava trgovine ljudima i upućivanju žrtava na službe pomoći

Objavljeno: 08.10.2021. 14:15 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

8.10.2021.g, Podgorica

Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori organizovalo je četiri jednodnevne obuke na temu „Borba protiv trgovine ljudima“ za rukovodioce centara i odjeljenja bezbjednosti i za službenike Uprave policije, Odsjeka za javni red i mir iz sjevernog, centralnog i južnog regiona Crne Gore.

Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa specifičnostima krivičnog djela trgovine ljudima putem interaktivnih diskusija i studija slučaja i da kroz obradu relevantnih tema vezanih za ovaj fenomen budu u mogućnosti da te elemente inkorporiraju u svoju liniju rada.

Obuku naminjenjenu rukovodiocima centara i odjeljenja bezbjednosti otvorili su Nikola Terzić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova za bezbjednost i rukovodilac Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. i Stiven Harmon, program menadžer za bezbjednosnu saradnju Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Načelnica Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u MUP-u Tijana Šuković održala je prezentaciju na temu mehanizama u borbi protiv trgovine ljudima.

Eskpert angažovan od strane OEBS-a u oblasti borbe protiv trgovine ljudima Dragan Timotijević učesnicima obuka je predstavio sve aspekte problematike trgovine ljudima, kroz definisanje samog fenomena trgovine ljudima, faktora koji utiču na nastajanje, uključujući i proces identifikacije. Takođe, upoznao ih je i sa indikatorima i principima postupanja sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, posebno se osvrnuvši na fenomene trgovine djecom, trgovine ljudima u svrhe prostitucije i prosjačenja, kao i na saradnju na lokalnom i regionalnom nivou i sa NVO.

Obuke su održane u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za realizaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024 u Podgorici, Budvi i Kolašinu u periodu 5-8. oktobar 2021. godine.


Obuke o trgovini ljudima - 8.10.2021.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?