Od 1. septembra penzionere očekuje vanredno usklađivanje penzija

Objavljeno: 29.06.2022. 11:00 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

U cilju daljeg unapređenja socijalne i dječje zaštite Ministarstvo će u potpunosti biti posvećeno poboljšanju normativnog okvira, kao i način rada u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite, a sve u pravcu što kvalitetnije zaštite naših korisnika, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Mugoše. 

On je naveo da je Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti donijet 2013. godine i da je do sada bilo više izmjena i dopuna u cilju unaprjeđenja zakonskih rješenja.

Imajući u vidu aktuelna društveno ekonomska kretanja, planirana je izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u saradnji sa svim relevantnim subjektima, kojim će se unaprijediti materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite i preispitati uslovi za ostvarivanje materijalnih davanja kako bi se proširio obuhvat korisnika,

naveo je ministar Adrović.

On je dodao da će se u julu 2022. godine u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti vršiti redovno polugodišnje usklađivanje materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada na osnovu statističkih podataka koje obezbjeđuje MONSTAT.  

Podsjetio je da je za isplatu materijalnih davanja u 2021.g. izdvojeno oko 80 miliona eura, a u 2022. godini opredijeljena su sredstva u iznosu od skoro 138 miliona eura, što predstavlja uvećanje od skoro 72%.

Odgovarajući na poslaničko pitanje poslanice Jovanke Laličić šta će konkretno preduzeti i kada u cilju unaprjeđenja položaja trenutno najranjivije populacije u Crnoj Gori – penzionera, ministar je rekao da Vlada Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja nastoje da kreiraju penzijsku politiku koja ima za cilj stabilan i održiv penzijski sistem i adekvatnost penzijskih davanja. Istovremeno, u procesu kreiranja te politike posebna pažnja je usmjerena na zaštiti penzionera i poboljšanju njihovog materijalnog položaja.

Zakonom o Budžetu Crne Gore u ovoj godini opredijeljena su sredstva Fondu PIO Crne Gore za finansiranje penzijskog sistema u iznosu od 466,20 miliona EUR-a, što su svakako značajna finansijska sredstva,

naveo je Adrović.

Ministar je dodao da su penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u ovoj kalendarskoj godini dva puta redovno usklađene. Nakon usklađivanja od 1. januara koje je iznosilo 2,13%, od 1.maja tekuće godine izvršeno je usklađivanje penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 8,15%, tako da najniža penzija trenutno iznosi 162,45 EUR-a, dok visina posječne penzije u Crnoj Gori iznosi 328,60 EUR-a.

Od 1. septembra 2022. godine izvršiće se i treće redovno zakonsko usklađivanje penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u ovoj godini prema kretanju zarada i potrošačkih cijena u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi sa 75% parametra koji je veći i 25% parametra koji je manji. Osim toga, od 1. septembra ove godine naše penzionere očekuje i vanredno usklađivanje. Ovo usklađivanje će obuhvatiti retroaktivnu isplatu najnižih penzija počev od 1. januara 2022. godine za dodatnih 36%, pa će nominalni iznos najniže penzije iznositi preko 220 EUR-a,

istakao je ministar Adrović.

On je dodao da smatra da je adekvatna briga o penzionerima najbolji način da se zahvalimo za sve ono što je ta populacija uradila tokom svog životnog i radnog vijeka i da je stoga visoko u agendi nove Vlade Crne Gore briga o položaju penzionera u Crnoj Gori.

Želimo da njegujemo dobru saradnju sa Savezom udruženja penzionera Crne Gore i opštinskim organizacijama penzionera.

U tom cilju, nedavno su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, državna sekretarka i generalni direktor Direktorata nadležan za penzijski sistem prisustvovali redovnoj godišnjoj Skupštini Saveza udruženja penzionera Crne Gore. U narednim danima lično ću, sa saradnicima, održati sastanak sa predsjednikom i rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Crne Gore, zaključio je ministar.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?