Odluka o izmjeni odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za jul 2021. godine

Objavljeno: 30.12.2021. 11:19 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Odluka o izmjeni odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za jul 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?