Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama

Objavljeno: 28.12.2021. 16:31 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom Darovit/a sam-podrżite me“, objavljenim dana 05. 11. 2021. godine, u postupku odlučivanja raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija 2021. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja - podoblast podrška darovitim učenicima, Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizaclja, donosi


ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


Odluku možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?