Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO - ,,ICT za sve – digitalizuj se“

Objavljeno: 15.06.2022. 11:48 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 32ž, Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br.39 /11 i  37 /17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 10/2-056/22-887 za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija koji doprinose digitalizaciji pod nazivom “ICT za sve – digitalizuj se" Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti digitalizacije Ministarstva javne uprave , dana 15.06.2022. godine d o n o s i

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA

NEVLADINIH ORGANIZACUA U OBLASTI DIGITALIZACIJA POD NAZIVOM ,,ICT ZA SVE – DIGITALIZUJ SE“

Odluku možete preuzeti ovdje:

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?