Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO koji doprinose reformi javne uprave u 2022. godini pod nazivom „Zajedno kroz reformu javne uprave“

Objavljeno: 21.06.2022. 11:19 Autor: Miistarstvo javne uprave

Na osnovu člana 32ž, Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br.39/11 i 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18), a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-056/22-884 za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija koji doprinose reformi javne uprave u 2022. godini pod nazivom “Zajedno kroz reformu javne uprave". Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave Ministarstva javne uprave, dana 20.06.2022. godine donosi

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJI DOPRINOSE REFORMI JAVNE UPRAVE U 2022. GODINI POD NAZIVOM „ZAJEDNO KROZ REFORMU JAVNE UPRAVE“

Odluku možete preuzeti ovdje:

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 21.06.2022.
Rok za prijavu: 21.06.2022.
Naziv:Odluka o raspodjeli sredstava
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?