ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA-ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Objavljeno: 30.12.2021. 08:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACUA U OBLASTI ZASTITE LICA SA INVALIDITETOM ODISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI POD NAZIVOM

,,RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM -2O2t"

Dokumenta

OdlukaOSI
OdlukaOSI
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACUA U OBLASTI ZASTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI POD NAZIVOM,,RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM -2O2t"
Verzija 1.0 Objavljeno: 30.12.2021. 08:06
Preuzmi pdf 13 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?