Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022. godini

Objavljeno: 03.08.2022. 07:35 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Na osnovu člana 77 Zakona o kulturi (“Sl. list CG br. 49/08, 16/11 i 38/12) u cilju podsticanja i podrške razvoju kulture sufinansiranjem programa i projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva na javnom konkursu i na osnovu predloga stručnih komisija Ministarstvo kulture i medija donijelo je Odluku o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022. godini. 

Ministarstvo kulture i medija sufinansiraće u 2022. godini ukupno 155 projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva sa ukupnim iznosom 613.905 € i to: 22 projekta iz oblasti likovne umjetnosti (38.775 €); 11 muzičkih i muzičko-scenskih projekata i programa (33.000 €);  35 književnih projekata (52.400  €); 5 projekata književnog prevođenja (13.500 €); 8 časopisa iz oblasti kulture i umjetnosti (25.750 €); 14  pozorišnih produkcija (84.900 €); 24 manifestacije i festivali (200.390 €); 5 projekata zajedničkog crnogorskog učešća na međunarodnim manifestacijama i festivalima (40.290 €); 31 projekat iz Programa razvoja kulture na sjeveru (124.900 €).


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?