Održan dvodnevni seminar za tužioce/teljke u Budvi

Objavljeno: 20.12.2021. 12:51 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Održan dvodnevni seminar za tužioce/teljke u Budvi

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa AIRE centrom iz Londona i Britanskom ambasadom u Podgorici organizovalo je dvodnevni seminar “Senzibilisanje tužilaca/teljki u pogledu zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori” 16. i 17. decembra u Budvi. 

Cilj ovog seminara je da se razotkriju aktuelni homofobni sadržaji i stavovi, kako bi se obezbijedila puna primjena i ostvarivanje prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, imajući u vidu da su identitetska pitanja, a posebno seksualnost, nešto na čemu treba dublje raditi kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou.

Održan dvodnevni seminar za tužioce/teljke u Budvi

Izazovi sa kojima se LGBTI osobe u Crnoj Gori suočavaju svakodnevno se prećutkuju, zanemaruju, umanjuju ili grubo negiraju, što za posljedicu ima govor mržnje, diskriminaciju, nasilje, odnosno onemogućavanje pune primjene prava i sloboda LGBTI osoba, koja su garantovana našim Ustavom, a koja su jednaka za sve građane i građanke naše zemlje.

Edukaciji je prisustvovalo 20 predstavnika/ca državnih tužilaštava iz svih crnogorskih gradova, među kojima su obuhvaćeni/e i kandidati/kinje za državne tužioce/teljke koji će se u početnoj fazi svoje tužilačke karijere senzibilisati za rad sa ovom populacijom i da će na taj način izbjeći neadekvatnu primjenu zakonodavstva u ovoj oblasti.

Tužioci/teljke imali/e su priliku da razmijene mišljenja na teme razlikovanja važnih koncepata i identiteta u borbi za poštovanje ljudskih prava LGBTI osoba, mehanizmima homofobije/transfobije, pristupa pravdi LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, poziciji profesionalaca/ki u radu sa LGBTIQ osobama, primjerima iz dobre inkluzivne prakse, manjinskom stresu i njegovim posljedicama. Takođe, učesnici\e seminara su imali priliku da uživo čuju životnu priču trans osobe  kroz “živu biblioteku”.

Diskutovalo se o zakonodavnom nivou i o praksi Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda kao i o govoru mržnje, te se razgovaralo i o načelu jednakosti i zaštiti od diskriminacije u međunarodnom pravu (UN, SE, OEBS, EU), članu 1 EKLJP i članu 1 Protokola 12 uz EKLJP u praksi Evropskog suda za ljudska prava, materijalnom pravu i postupcima za zaštitu od diskriminacije, testu diskriminacije i prebacivanju tereta dokazivanja u parničnom postupku, govoru mržnje kao posebnom obliku diskriminacije i zločinu iz mržnje: materijalnopravni pojam i procesne karakteristike gonjenja delikata motivisanih mržnjom, ali i sudskoj praksi u Crnoj Gori.

Predavači na edukaciji bili su: dr med, psihijatrica i mr sc. Bioetike Tea Dakić, predsjednik Upravnog odbora NVO “Kvir Montenegro” Danijel Kalezić, izvršni direktor NVO Asocijacije Spektra Jovan Ulićević, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović i državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Miloš Šoškić.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?