Otpočet dijalog na temu rodno odgovornog budžetiranja

Objavljeno: 10.09.2021. 11:34 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Državna sekretarka za razvojne ekonomske politike Milena Lipovina-Božović otvorila je danas radionicu „Dijalog o uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori“ koja je održana u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost i uz prisustvo uz prisustvo ključnih partnera iz javnog i privatnog sektora, međunarodnih institucija i predstavnika NVO sektora.

Ukazujući na to da žene u Crnoj Gori nijesu dovoljno uključene u proces kreiranja politika i samog budžeta kao i da je njihovo učešće veoma važno jer omogućava integraciju ženske perspektive prilikom donošenja odluka, Lipovina-Božović je istakla da upravo iz tog razloga Ministarstvo ekonomskog razvoja ima specifičan pristup u kreiranju politika koji se odnosi na širu primjenu rodne perspektive.

mlb rodno budzetiranje 1092021

„Vjerujemo da žensko preduzetništvo zavisi od pojedinačnih politika koje mogu i trebaju dati odgovor socio-ekonomskom ambijentu i društvenom nasleđu, koje još uvijek odražava patrijarhalnu uređenost društva“ kazala je državna sekretarka navodeći primjere programa Ministarstva u kojima se primjenjuje rodna integracija poput Programskog okvira za razvoj klastera i Programa za unapređenje konkurentnosti privrede, dok su žene posebno targetirane kroz Strategiju za razvoj ženskog preduzetništva. Primjena rodne integracije je uzeta u obzir i u prvoj fazi prireme za osnivanje Garantnog fonda a značajno je pomenuti i standard za žensko preduzetništvo (MEST IWA 34) koji je uveden u crnogorski sistem 01. jula ove godine.

Lipovina-Božović je saopštila i da većina institucija do sada nije imala praksu da istražuje i vodi statistike o različitim potrebama žena i muškaraca, da analizira njihovu ulogu u ekonomskom sistemu.

“Moram istaći da mi je drago da je predložen amandman na Budžet za 2021. godinu koji bi obavezao Vladu i sve korisnike budžeta, da analiziraju uticaj na rodnu ravnopravnost - što predstavlja veliki, konkretan iskorak” zaključila je Lipovina-Božović.

scc1092021

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost Marija Šuković istakla je da je cilj ove radionice da se razmijene informacije o tome ko i šta radi na temu rodno odgovornog budžetiranja i da se zajedničkim aktivnostima i kapacitetima pokušaju definisati ulazne tačke za sistemsko uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, kao i naredni koraci.

scc 1092021

Predstavnik Ministarstva finansija i socijalnog staranja Bojan Paunović naveo je da su, imajući u vidu da je Budžet za 2021. godinu programski, sada stvoreni uslovi da se govori o sistemskom uvođenju rodno odgovornog budžetiranja. Takođe, istakao je da je važno pojasniti kako raspodjela sredstava u Budžetu utiče na specifične grupe u društvu, naročito one osjetljive dok je ekspertkinja za ekonomsko osnaživanje žena u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost Marija Risteska prezentovala kako se rodno odgovorno budžetiranje može povezati sa različitim fazama budžetskog procesa i dala pregled mogućnosti u smislu koji akteri i kako mogu raditi na ovom procesu.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?