Partnerstvo sa UNDP-em primjer efikasne i konstruktivne saradnje

Objavljeno: 15.11.2023. 14:00 Autor: Ministarstvo finansija

novica vuković undp 1

“Vlada Crne Gore, UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj)  doživljava kao jednog od najvažnijih partnera u reformi javnih finansija, koja će, između ostalog, biti usmjerena na sveobuhvatnu transparentnost javnih finansija, u skladu sa EU orijentisanim standardima” – naglasio je ministar finansija, Novica Vuković tokom prvog zvaničnog susreta sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom. 

Tom prilikom konstatovano je da dosadašnje partnerstvo sa UNDP-jem,  predstavlja primjer efikasne i konstruktivne saradnje, na čijoj će se sveobuhvatnosti ubuduće dodatno raditi.

Paniklova je naglasila odličnu i dugotrajnu saradnju između UNDP-a i Ministarstva finansija, kao i odlučnu podršku UNDP-a putu Crne Gore ka članstvu u EU i promovisanju održivog ekonomskog rasta. Istakla je fokus koji Ministarstvo ima kad je u pitanju zalaganje za zelenu i inkluzivnu ekonomiju, koja je ključna za održivi razvoj, kao i unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama, u cilju jačanja fiskalne transparentnosti i odgovornosti. Kako je kazala, UNDP je spreman da podrži Ministarstvo finansija na ovom putu kroz buduće inicijative, kao i kroz zajednički projekat usmjeren na jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, koji uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, zajednički sprovode Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP. Paniklova je istakla da napredak Crne Gore prema ostvarivanju Agende 2030 zavisi od jačanja domaćih izvora finansiranja za dostizanje ciljeva održivog razvoja. UNDP će, dodala je, kako bi podržao dalje usklađivanje nacionalnih politika sa ciljevima održivog razvoja, podržati aktivnost označavanja budžetskih izdvajanja usmjerenih na pojedinačne ciljeve, doprinoseći time dobrom planiranju, implementaciji i izvještavanju o dostizanju tih ciljeva.

Ministar Vuković kazao je da će mu jedan od vodećih ciljeva, u narednom periodu, biti  jačanje unutrašnjih kapaciteta i povećanje efikasnosti institucije kojom rukovodi,  kao  i da ekspertsku podršku UNDP-a, očekuje prilikom kreiranja strateški važnih dokumenta u oblasti javnih finansija, poput Fiskalne strategije i Strategije upravljanja javnim dugom.  

Među prioritetima buduće saradnje istakao je  i nastavak projekta „Jačanje transparentnog i održivog upravljanja javnim finansijama“, kreiranje zakonskih rješenja kojima se uređuje obračunsko računovodstvo, programsko budžetiranja za lokalni nivo, kao i  implementacija FINTECH strategije.

Ministar Vuković naglasio je da će Vlada pokazati punu posvećenost kreiranju povoljnog ambijenta za investicije, što je, kako je ocijenio, jedan od preduslova, svih ključnih programa koje aktuelna Vlada planira da sprovede.

Zaključeno je da će se detalji nastavka saradnje definisati prilikom narednih operativnih sastanaka i redovne komunikacije koja će uslijediti između MF i UNDP-a.  

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?