Počelo održavanje ciljanih fokus grupa sa zainteresovanim stranama u cilju kvalitetne pripreme Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026

Objavljeno: 14.10.2021. 13:28 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa nadležnim institucijama priprema Nacrt strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija  2022-2026.

Kako bismo proces izrade Strategije učinili inkluzivnim i transparentnim pored redovnih javnih konsultacija počeli smo sa održavanjem ciljanih fokus grupa, sa ciljem kreiranja širokog okvira konsultacija sa relevantnim subjektima u procesu nacrta dokumenta.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa ekspertom koji pruža podršku u izradi ovog strateškog dokumenta, shodno novom TA projektu ,,Unapređenje saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori”, sprovodi ciljane fokus grupe sa relevantnim društvenim akterima

Ukupno je zakazano osam ciljanih fokus grupa sa predstavnicima nevladinih organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou, predstavnicima ministarstava, predstavnicima opština, predstavnicima donatora i korisnicima usluga, gdje je pozvano preko 80 učesnika, koji će dati svoj doprinos ovom procesu.

Ciljane fokus grupe su organizovane u vidu radnog sastanka putem ZOOM platforme, gdje učesnici imaju mogućnost da iskažu svoje sugestije, predloge, komentare i ideje u cilju uključivanja istih u ovako važan strateški dokument.

Cilj organizovanja fokus grupa je da na participativan način pripremamo strateški document, kako bi se osiguralo da je Strategija urađena po mjeri svih.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?