Poltički dijalog na visokom nivou definisao je strateški pravac razvoja reforme javne uprave regiona u narednom jednogodišnjem periodu

Objavljeno: 13.09.2021. 12:25 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Poltički dijalog na visokom nivou definisao je strateški pravac razvoja reforme javne uprave regiona u narednom jednogodišnjem periodu  

Ovogodišnji virtuelni Politički dijalog na visokom nivou, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) okupio je ministre zadužene za javnu upravu regiona i najviše predstavnike Evropske komisije za Zapadni Balkan kako bi zajednički analizirali postignute rezultate i izazove regiona vezane za reformske procese.   

Ratka Sekulović direktorica ReSPA-e, predstavila je novitete u radu ove institucije među kojima su osnivanje  Regionalnog centra za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi zaduženog za podršku modernizacije usluga javne uprave i njihovo oblikovanje prema potrebama građana i privrede, kao i osnivanje Regionalne mreže koordinatora javnih politika koja utiče na bolju koordinaciju javnih politika unutar država regiona. Pilotiranje Regionalnog istraživanja zadovoljstva zaposlenih u javnoj upravi, koje je Sekulović najavila kao zajednički projekat sa SIGMA-om, sadržaće jasne smjernice za dalje unapređenje položaja državnih službenika u regionu jer su upravo oni ključni faktor daljeg napretka reformskih procesa.

“ReSPA ostaje dosljedna podršci u oblasti razvoja javnih politika, depolitizacije i profesionalizacije javne uprave kao i poboljšanju kvaliteta javnih usluga. Sa jasnom podrškom Evropske komisije i zajedničkim naporima sa vladama zemalja Zapadnog Balkana nastavićemo da podržavamo izgradnju transparentnih, odgovornih i profesionalnih institucija javne uprave regiona”, istakla je Sekulović u svom uvodnom obraćanju.

Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, Marina Banović, državna sekretarka u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, Jeton Shaqiri, ministar informacionog društva i uprave Republike Sjeverne Makedonije i Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije predstavili su ključne rezultate ostvarene u reformi javnih uprava na nacionalnim nivoima i definisali ključne izazove.  

Marina Banović, državna sekretarka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore navela da će uspješno sprovedena reforma omogućiti crnogorskoj administraciji da funkcioniše na principima dobre javne uprave, sa posebnim akcentom na modelovanje i implementaciju inovatnih metodologija u procesima rada koje se primjenjuju u privatnom sektoru (kao na primjer agilni menadžment i dizajn usmjeren na građane).

Na taj način procesi će biti efikasniji, standardi rada u upravi podignuti na viši nivo što će uticati i na promjenu kulture u pristupima rada u javnoj upravi.

Banović je dodatno istakla da je Ministarstvo primijenilo potpuno novi organizacioni koncept koji se odnosi na primjenu funkcionalnog principa organizacije za oblast sistema javne uprave i da se reforma javne uprave tretira kroz dva strateška dokumenta - Strategiju reforme javne uprave i Strategiju digitalne transformacije čija se  izrada razvijala kao paralelan, ali komplementaran proces za isti vremenski period 2022 – 2026. Cilj oba dokumenta jeste razvoj usklađenih aktivnosti koje će uspješno sprovesti digitalnu transformaciju.

Nova Strategija reforme javne uprave 2022-2026. se kreira u posebnom društvenom, političkom i kulturološkom kontekstu koji zahtjeva korjenite i slojevite poteze kako bi rezultati reforme bili vidljivi. Sam proces izrade Strategije se odvija se, kroz potpuno inkluzvan proces od početka kroz brojne sastanke i fokus grupe. Horizontalne teme koje su dio Strategije 2022 – 2026. posebno tretiraju pitanja rodne ravnopravnosti, upravljanje kvalitetom – CAF,  mapiranje procesa rada, primjena kulture poslovanja, inkluzivnost i digitalna javna uprava“ – istakla je Banović i na kraju izlaganja zaključila da samo transparentna i otvorena javna administracija, sa profesionalnim i kompetentnim službenicima/cama može da odgovori zahtjevima korisnika.

Visoki predstavnici Evropske komisije za Zapadni Balkan – Alan Džons (Allan Jones), šef jedinice za strategiju i politiku Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Evropske slobone trgovinske asocijacije (EFTA) u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) i Florian Hauser, tim lider za reformu javne uprave u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovoroe o proširenju (DG NEAR) potvrdili su spremnost Evropske komisije da i ubuduće podstiče inovativnost i razvoj javne uprave regiona između ostalog  i kroz rad ReSPA-e.   

Informativni list

  • Regionalna škola za javnu upravu – ReSPA (https://respaweb.eu/) je međunarodna organizacija osnovana 2010. godine zajedničkom inicijativom Evropske komisije i zemalja Zpadnog Balkana
  • ReSPA-om upravljaju vlade pet zemalja: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije
  • Evropska komisija, tačnije Generalni direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) je glavni ReSPA partner i donator aktivnosti
  • ReSPA podržava vlade Zapadnog Balkana u pronalaženju efikasnog i održivog napretka reforme javne uprave i evropskih integracija  
  • ReSPA pruža strateški okvir za reformu javne uprave Zapadnog Balkana kroz podršku regionalne saradnje, umrežavanje i razmijenu iskustva sa EU članicama u cilju unapređenja usluga javne uprave usjmerenih ka građanima i pravnim licima  
  • ReSPA aktivnosti obuhvataju pet ključnih oblasti: unapređena regulativa, centri vlada, upravljanje i razvoj ljudskih resursa, upravljanje kvalitetom i  e-uprava
  • Dobijanjem sertifikata "Efikasan korisnik CAF-a", ReSPA je potvrdila da posluje kao centar izvrsnosti na Zapadnom Balkanu  
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?