Pomoć opštinama za prelazak na programsko budžetiranje

Objavljeno: 10.11.2021. 10:32 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) i UNDP, uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, u okviru projekta "Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori", spovode obuke za prelazak opština na programsko budžetiranje.

 U cilju adekvatne pripreme jedinica lokalne samouprave za primjenu koncepta programskog budžetiranja i izradu srednjoročnog budžetskog okvira, u sklopu ovog projekta, organizovane su radionice na temu „Programski budžet i srednjoročni budžetski okvir u opštinama u Crnoj Gori“.

Vlada Crne Gore od ove godine ima punu primjenu programskog budžeta.

Programsko budžetiranje predstavlja koncept upravljanja javnim finansijama koji ima za cilj da poboljša efikasnost i djelotvornost javne potrošnje i poveća transparentnost i odgovornost u korišćenju javnog novca.

Srednjoročni budžetski okvir povezuje proces donošenja javnih politika i postavljanje prioriteta u procesu izrade budžeta na osnovu srednjoročnih (obično trogodišnjih) projekcija prihoda, rashoda i trendova (demografskih, političkih promjena i sl) koji mogu imati uticaj na programske aktivnosti.

U sklopu ovog projekta, imajući u vidu potrebu sprovođenja obuka i unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ovim značajnim oblastima, od 27. oktobra do 9. novembra 2021. godine održane su četiri radionice. Predavači su bili slovački konsultanti Martin Valentovič, Danka Kovalova i Jan Marusinec.

Radionicama su prisustvovali i imali aktivno učešće sekretari za finansije, službenici lokalnih službi za finansije, kao i službenici potrošačkih jedinica opštinskih budžeta svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Osim uspješno odrađenih radionica, slovački konsultanti su pripremili i priručnike za programski budžet i srednjoročni budžetski okvir da bi se ove aktivnosti mogle efikasno implementirati.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/4
item.alt
item.alt
item.alt

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?