Posjeta deponiji pepela i šljake Maljevac

Objavljeno: 14.06.2021. 12:18 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Povodom završetka Glavnog projekta remedijacije deponije opasnog industrijskog otpada Termoelektrana Pljevlja (deponija pepela i šljake Maljevac) koji je sproveden u okviru Projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, dana 15 juna u 12:00 h pomenutu lokaciju će posjetiti i zvanično se obratiti javnosti:

  • prof.dr Ratko Mitrović, ministar u Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma,
  • dr Milan Gazdić, v.d direktora Agencije za zaštitu životne sredine,
  • Almina Bučan, menadžerka Projekta

Podsjećamo da je povodom remedijacije pomente deponije od strane tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija i Elektroprivrede Crne Gore 27.03.2018.god. shodno zaključku Vlade Crne Gore (br. 07-1133, od 13.04.2017.god.), potpisan poseban Ugovor o korišćenju sredstava za realizaciju projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, te da je na osnovu ugovora sa odabranim konzorcijumom izvođača radova JV: BEMAX/TERMOSISTEM/RAMEL. D.O.O – MNE potpisanim 23.07.2019.god. započeto sa radovima 18.09.2019.god., nakon pribavljanja svih neophodnih dozvola.

Glavni projekat remedijacije deponije urađen je shodno novom konceptu remedijacije u skladu sa Detaljnim prostornim planom TE Pljevlja koji je Vlada Crne Gore usvojila u maju 2016. god. i koji podrazumijeva nastavak odlaganja (kasetni sistem) na deponiji Maljevac, uz faznu rekultivaciju kaseta, sve do konačne remedijacije ove lokacije, uz puno poštovanje ekoloških i bezbjednosnih standarda. Kroz Projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” koji se realizuje posredstvom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine kao implementacione jedinice, završena je rekultivacija Kasete II, čija ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.887.434,82 EUR.

Sa stanovišta Poglavlja 27, završetkom remedijacije deponije opasnog industrijskog otpada Termoelektrana Pljevlja ostvaren je značajan napredak u implementaciji i sprovođenju pravne tekovine EU. Značaj remedijacije posebno ističemo u pogledu kontrole i spriječavanja daljeg zagađenja opštine Pljevlja i prigradskih naselja obzirom da je deponija pepela i šljake Maljevac prepoznata kao jedna od najizraženiji ekoloških problema u Crnoj Gori i od apsolutnih prioriteta za sanaciju u skladu sa ekološkim propisima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?