Poziv na konsultacije u vezi sa definisanjem prioriteta iz domena nauke i istraživanja za Programski okvir IPA III

Objavljeno: 10.03.2021. 13:40 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavještava zainteresovanu javnost da je u toku priprema prijedloga aktivnosti za saradnju sa EU, kroz program pretpristupne podrške Evropske unije Crnoj Gori (IPA), za period 2021-2027.godina.

U cilju obezbjeđenja što kvalitetnijeg planiranja srednjoročne podrške EU Crnoj Gori, u sektoru nauke i istraživanja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kutlure i sporta planira održavanje konsultativnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama u petak, 05. marta 2021. godine sa početkom u 12 sati, sala Ministarstva, adresa: Rimski trg bb, Podgorica.

Namjera nam je da, u skladu sa inputima koje dobijemo od zainteresovanih strana, te u skladu sa prioritetima EU u ovoj oblasti, pripremimo Strateški odgovor, koji treba da pruži pregled ne samo naših prioriteta, već i načina na koji Crna Gora planira da iskoristi buduću podršku u sektoru nauke i istraživanja.

Podsjećamo da je EK već definisala 4 ključne oblasti i to:

  • Vladavina prava, temeljna prava i demokratija;
  • Načelo dobrog upravljanja, usklađenost sa pravnom tekovinom EU, dobrosusjedski odnosi i strateška komunikacija;
  • Zelena agenda i održiva povezanost; i
  • Konkurentnost i inkluzivni rast.

Imajući u vidu kompleksnost a prije svega važnost izrade jednog ovakvog dokumenta, a u želji da budu prepoznati prioriteti svih aktera u procesu, molimo da svoje prisustvo prijavite na sljedeću e-mail adresu: ivana.lagator@mpnks.gov.me, do srijede, 03. marta 2021. godine do 15 sati.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?