Poziv za upis na jednogodišnji Master program u oblasti studija Jugoistočne Evrope u Atini

Objavljeno: 07.05.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Fakultet političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini (Grčka), objavio je poziv za prijavljivanje kandidata za upis na jednogodišnji Master program u oblasti: Studija Jugoistočne Evrope, na engleskom jeziku, za akademsku 2021/22. godinu.

Ovaj program, koji će se realizovati u akademskoj 2021/22. godini, primiće do 30 diplomiranih studenata iz oblasti politike, istorije i ekonomije, sociologije i socijalne antropologije, balkanskih studija i novinarstva.
Cijena ovog programa iznosi 2.100 eura, a iznos može da se plati u tri rate. Studenti koji su državljani određenih zemalja Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Sjeverna Makedonija) i koji ne primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (po dolasku u Atinu, od kandidata će se tražiti da podnesu zvaničnu izjavu o tome) mogu da podnesu zahtjev za oslobađanje od troškova školarine.

Potrebna dokumenta:

Dokumentacija koju treba postaviti na sljedeću platformu: HTTp://www.see.pspa.uoa.gr/how-to-apply.html, ili elektronski na postgrad_SEE@pspa.uoa.gr, ili poslati redovnom poštom na adresu fakulteta: Faculty of political Science and Public Administration, 6 Themistocleous street, 106 78 Athens, Greece:

1. Izjava o cilju studija, na engleskom jeziku (najviše 500 riječi);
2. Ovjerena kopija diplome o završenim osnovnim studijama (minimalna prosječna ocjena tokom studija: 6.5/10 preduslov je za prijem na ovaj Program) i njen ovjereni prevod na grčki jezik (prevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik). Kandidati koji ne budu diplomirali do krajnjeg roka za prijavljivanje, a očekuju da diplomiraju tokom 2021. godine, treba da podnesu potpisanu izjavu u kojoj će navesti sljedeće:
a) trenutnu prosječnu ocjenu;
b) broj ispita koje još treba da polože da bi diplomirali;
c) da podnesu uvjerenje/potvrdu o posljednjem stečenom stepenu, najkasnije prilikom upisa, početkom oktobra 2021. godine;
3. Ovjerena kopija i ovjereni prevod na grčki jezik zvaničnog prepisa univerzitetskih ocjena kandidata (prevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik);
4. Zvanični prevodi na grčki jezik zahtijevaju se kada su diploma (dokument pod 3.) i prepis ocjena (dokument pod 4.) izdati na nekom drugom jeziku, a ne na grčkom ili engleskom. Studenti koji podnesu svoja dokumenta na engleskom jeziku treba da znaju da će, ukoliko budu prihvaćeni na ovaj Program, od njih biti traženo da obezbijede zvanične prevode na grčki jezik prilikom upisa na Univerzitet u Atini;
5. Dokaz o odličnom znanju engleskog jezika na nivou C1, ili više;
6. Dvije preporuke, od kojih bar jedna treba da bude od nekog člana našeg univerziteta. Preporuke treba da budu napisane na engleskom ili grčkom jeziku, sa originalnim potpisom i pečatom relevantne institucije. Preporuke treba zakačiti uz aplikacioni formular, sa potpisom davaoca preporuke preko preklopa koverte. Od kandidata se traži da koriste formulare: “Form for Referees”, koji su sastavni dio aplikacione dokumentacije;
7. Obične fotokopije ostale dokumentacije, poput uvjerenja o znanju drugih stranih jezika, učešću na raznim seminarima, itd.;
8. Od uspješnih kandidata koji imaju diplomu o završenim osnovnim studijama sa univerziteta koji nije grčki biće traženo da, nakon što budu prihvaćeni na ovaj Program, podnesu svoj zahtjev za priznavanje diplome Grčkom nacionalnom akademskom i informacionom centru za priznavanje stranih diploma (Hellenic Naric - zvanična grčka institucija za priznavanje stranih diploma, http://www.doatap.gr). Više informacija o toj proceudri biće dostupno nakon što se završi selekcija kandidata;
9. Fotokopija lične karte ili pasoša.

Sva gore navedena dokumenta treba da se pošalju elektronski, najkasnije do juna 2021. godine, na sljedeću adresu: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr .

Grčki Selekcioni komitet zadržava pravo da intervjuiše kandidate.

Više informacija o ovom Programu, kao i prijavni formular, zainteresovani kandidati mogu da preuzmu na internet adresama: http://www.see.pspa.uoa.gr i www.pspa.uoa.gr .

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 07.05.2021.
Rok za prijavu: 01.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?