Predstavnici MJU upoznali se sa principima rada i nadležnostima CERT-a EU, kao i sa modalitetima njegove saradnje sa Vladinim CIRT-ovima u zemljama EU

Objavljeno: 15.03.2023. 07:53 Autor: Ministarstvo javne uprave

Predstavnici MJU upoznali se sa principima rada i nadležnostima CERT-a EU, kao i sa modalitetima njegove saradnje sa Vladinim CIRT-ovima u zemljama EU.

Delegacija MJU je predstavila izmjene pravnog okvira u oblasti sajber bezbjednosti kao i namjere Crne Gore da jačanjem Vladinog CIRTa i formiranjem Agencije za  sajber bezbjednost ojača sajber otpornost Crne Gore. 

Dušan Polović, generalni direktor direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, dgitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave,   je ukazao da Crna Gora iskazuje spremnost za punu međunarodnu saradnju u ovoj oblasti i njene institucije nadležne za jačanje sajber bezbjednosti biće pouzdan partner svim relevantnim Evropskim i NATO partnerima.

Predstavnici su naglasili  da od samog početka suočavanja sa posljedicama sajber napada Crna Gora ima odličnu saradnju sa EU i  NATO, kao pouzdanim partnerima u realizaciji naših prioritetnih razvojnih ciljeva.

Poručeno je da će se kroz aktuelne i nove projekte sa EU osnažiti nacionalni administrativni kapaciteti kroz specijalizovane obuke i treninge i kroz potencijalno uključenje naših evropskih partnera u projekat  regionalnog Centra za edukaciju za sajber bezbjednost i sajber kriminal čije će sjedište biti u Podgorici.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?