Preduzeti mjere predostrožnosti u cilju sprečavanja sajber napada tokom predsjedničkih izbora

Ministarstvo javne uprave upravlja Vladinom informatičkom infrastrukturom i informaciono-komunikacionom mrežom organa. Kako se približavamo predstojećim predsedničkim izborima, želimo da vam ukažemo na mogućnost potencijalnih sajber napada koje se mogu pojaviti u ovom periodu.

Sajber napadi mogu imati ozbiljne posledice po integritet izbornog procesa, te je važno da preduzmete mjere zaštite kako bi informacioni sistemi i sam izborni proces bili što bezbjedniji od eventualnih sajber napada.

Jedan od najčešćih načina na koji “sajber napadači” ciljaju pojedince je putem slanja email-a, na način da djeluju da su iz pravog izvora i sa prave adrese, pa se može činiti da e-mail stiže sa adrese organizacija koje se bave izbornim procesima ili političkih partija, ali u stvarnosti su dizajnirane da nanesu štetu informacionim sistemima i informaciono-komunikacionoj mreži organa.

Da biste izbegli da postanete žrtva ovih vrsta napada, preporučujemo vam da uvijek provjerite autentičnost bilo koje e-pošte (e-maila) prije nego što kliknete na bilo koji link ili pružite bilo koju informaciju. Preporučujemo vam da slijedite najbolje prakse za fizičku bezbjednost (zabrana upotrebe fleš memorija, cd-ova i drugih USB uređaja), i digitalnu bezbjednost uključujući korišćenje pasvorda (lozinki) sa većim brojem karaktera, uz upotrebu dvofaktorske autentikacije. Takođe je važno da odmah prijavite svaku sumnjivu aktivnost svom IT administratoru.

Preduzimajući ove mjere predostrožnosti, možete dati doprinos sprečavanju sajber napada tokom predsjedničkih izbora i obezbijediti integritet izbornog procesa.

Hvala vam na doprinosu za suzbijanje sajber napada!

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?